Τα γνωρίσματα που ενισχύουν την επιδραστικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας καταξιώνοντάς τη στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού αφορούν στον ίδιο της το χαρακτήρα. Όσες εταιρείες τόλμησαν να μεταφράσουν εναλλακτικά τις ανάγκες του κοινού τους, αλλά και να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους με ειλικρίνεια, διέπρεψαν!