Η συνδυαστική χρήση των παραδοσιακών μέσων (τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εντύπων) αλλά και των νέων τεχνολογιών-μεθόδων (Διαδικτύου, χορηγιών, διαφημιστικών διαγωνισμών) λειτουργεί υπέρ της εκτεταμένης και ταχύτερης διάδοσης του διαφημιστικού μηνύματος.