Στις μέρες μας οι διαθέσιμοι τρόποι προβολής ενός καταναλωτικού προϊόντος/υπηρεσίας ποικίλλουν και αυτό συμβάλλει στη μεγαλύτερη διείσδυση του διαφημιστικού μηνύματος. Κοντά στις παραδοσιακές μεθόδους, τα διαφημιστικά γραφεία διεθέτουν μια ευρεία γκάμα σύγχρονων διαφημιστικών μέσων που ανταποκρίνονται στο καταναλωτικό προφίλ όλο και περισσότερων πληθυσμιακών ομάδων. Σε επιχειρηματικούς όρους, η μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές συνεπάγεται μεγαλύτερη καταξίωση του προϊόντος στη συνείδηση του κοινού και, φυσικά, μεγαλύτερα κέρδη.

Πέρα από την τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή που αποτελούν την ιστορική βάση της διαφήμισης, αυτόνομη και δυναμική εξέλιξη έχουν πλέον η έντυπη αλλά και η digital εκδοχή τους. Κάθε ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ή ετερόχρονη προβολή σε όλα τα διαθέσιμα μέσα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό-στόχος. Οι πληροφορίες του διαφημιστικού μηνύματος έχουν στόχο όχι μόνο την άμεση προώθηση αλλά και τη διάχυσή του από όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα να αγνοηθεί το διαφημιστικό μήνυμα ακόμα και από μερίδα του αγοραστικού κοινού στην οποία δεν απευθύνεται.

Ποιο μέσο διαφήμισης αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα-στόχος;

Είναι σαφές πως η χρήση του Διαδικτύου από όλο και μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού (και όχι μόνο από τους νέους) που το επιλέγει για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, αλλά και την κοινωνική δικτύωσή του, οδηγεί τη digital διαφήμιση στην αρχή της κούρσας. Χωρίς να χάνουν την αίγλη και την εμβέλειά τους, παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι έντυπες εκδόσεις φαίνεται να προσελκύουν κοινό όλων των ηλικιών αλλά και κοινωνικών-οικονομικών κριτηρίων κυρίως χάρη στην εύκολη πρόσβαση που διασφαλίζουν στο διαφημιστικό μήνυμα. Ο νέος τρόπος ζωής αναγκάζει ακόμα και τους παλαιότερους τρόπους διαφήμισης να αναδιπλωθούν και να πρωτοτυπήσουν. Η συνδρομητική ψηφιακή τηλεόραση, εξάλλου, αποτελεί στις μέρες μας πυλώνα για την εμπορική διαφήμιση, αλλά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Οι διαφημιστές δεν παραβλέπουν, ωστόσο, τη σημασία που έχουν στον μέσο καταναλωτικό όρο δευτερεύοντες τρόποι προβολής όπως τα διαφημιστικά πλαίσια (πινακίδες) στους δρόμους, οι εταιρικές χορηγίες σε εκδηλώσεις, τα promo tours, τα διαφημιστικά δώρα, ακόμη και η σταθερή αποτελεσματική διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων.