Η ανάθεση της διαφημιστικής προβολής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσιάς σε ένα διαφημιστικό γραφείο εξασφαλίζει τη μαζική διείσδυσή στις αγορές και την εντονότερη αποτύπωσή στη συνείδηση του καταναλωτή.