Η παγκόσμια επιχειρηματική έκρηξη των τελευταίων ετών οδήγησε τις εταιρείες παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών στην αναζήτηση της ιδανικής λύσης για τη μαζική και κερδοφόρα προώθηση των προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Επειδή το εύρος των διαφημιστικών πρακτικών ποικίλλει στις μέρες μας, είναι δύσκολο για τον επιχειρηματία να διακρίνει αυτόνομα μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων διαφημιστικών επιλογών. Σε αυτή την ανάγκη διαμεσολάβησης ήρθε να απαντήσει η σύγχρονη διαφημιστική προώθηση των καταναλωτικών προϊόντων που αξιοποιεί τα πολυάριθμα διαθέσιμα μέσα διαφημιστικής προβολής.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες προσφεύγει στη διαφήμιση και αυτό δεν είναι περίεργο αν αναλογιστούμε την εντυπωσιακή συσχέτιση που εμφανίζεται μεταξύ διαφήμισης και ανερχόμενων πωλήσεων για τα διαφημιζόμενα προϊόντα. Η σωστή ταυτοποίηση του διαφημιζόμενου προϊόντος από το καταναλωτικό κοινό πραγματοποιείται μέσα από την επαναλαμβανόμενη και διεξοδική έκθεση των χαρακτηριστικών που το καθιστούν ανταγωνιστικό και άξιο αγοράς.

Πώς επιλέγεται η κατάλληλη διαφημιστική καμπάνια

Οι διαφημιστικές εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν τις “sur mesure” προτάσεις τους έχοντας πάντα στο μυαλό το ειδικό αποτύπωμα της εταιρείας στο κοινό. Αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείει βέβαια και τις “out of the box” προσεγγίσεις όπου αυτό είναι ευδόκιμο και ανταποκρίνεται στα standards και την επιχειρηματική ηθική της προβαλλόμενης εταιρείας.

Για να επιλεγεί η δέουσα στρατηγική διαφημιστικής προβολής χρειάζεται να οριοθετηθούν τόσο το αγοραστικό προφίλ της εταιρείας όσο και οι προσδωκόμενοι στόχοι πώλησης του προϊόντος. Οι διαφημιστικές εταιρείες, σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετιγκ της συνεργαζόμενης επιχείρησης, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των συστηματικών, μεθοδευμένων και αποτελεσματικών εκείνων στρατηγικών που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μιας επιτυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας. Για να χαρακτηριστεί ως κατάλληλη και επιτυχημένη, μια διαφημιστική καμπάνια θα πρέπει όχι μόνο να γνωστοποιήσει το διαφημιζόμενο προϊόν, αλλά και να το παρουσιάσει ως επιθυμητό και κατάλληλο βάσει των προσδοκιών και αναγκών της ομάδας-στόχου των καταναλωτών.

Τα αποτελέσματα της διαφημιστικής καμπάνιας αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο της αναπροσαρμογής της διαφημιστικής προσέγγισης, εάν δεν επιτευχθούν οι στοχοι. Οι διαφημιστικές εταιρείες συνιστούν καίριο μεσολαβητή στην κερδοφορία της τριγωνικής σχέσης “επιχείρηση-προϊόν-καταναλωτής”.